галактоскоп


галактоскоп
(грч. gala, ѕкорео гледа) 1. справа за оценување на квалитетот и маснотијата на млекото според степенот на неговата проѕирност
2. фин ареометар за одредување на специфичната тежина на путерот.

Macedonian dictionary. 2013.