АПЛ


АПЛ
(анг APL, скр од А Programming Language) комп програмски јазик од високо ниво, наменет првенствено за големите системи на ИБМ и особено погоден за математички апликации, бидејќи користи посебни симболи (како, на пр, грчки букви), неопходно е да се користи уред способен да ги изведе на екран

Macedonian dictionary. 2013.