АНСИ. СИС


АНСИ. СИС
(анг ANSI. SYS) комп во МС-ДОС околина драјвер што ги имплементира неопходните команди за испис на информации на мониторот предложени од АНСИ, тој фајл се вклучува во фајлот КОНФИГ СИС (CONFIG SYS) со командата DEVICE=ANSI.SYS и се вчитува при секое стартување на системот

Macedonian dictionary. 2013.