бона менте


бона менте
(лат. bona mentae) со добра намера, добронамерно

Macedonian dictionary. 2013.