АМУНКО


АМУНКО
(скр од шп Agencia Mundial de Colaboracion) шпанска новинска агенција

Macedonian dictionary. 2013.