арабизам


арабизам
особеност на арапскиот јазик, 2. збор земен од арапскиот јазик

Macedonian dictionary. 2013.