аликвоти


аликвоти
(лат aliquoties) mw муз проститонови, непосредно нечујни, чии зачестености се во целобројни односи и градат сложен, чуен тон

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аликвота — (лат aluquotes неколкупати) мат за број што е содржан во друг број без остаток (на пр, 2, 3 и 6 се аликвоти на бројот 12) …   Macedonian dictionary