аликанте


аликанте
(шп alicante) вид шпанско вино од околината на градот Аликанте

Macedonian dictionary. 2013.