јавашлак


јавашлак
(тур. yavas) мрзливост, немарност, неуредност во работата.

Macedonian dictionary. 2013.