шлајфува


шлајфува
(гер. schleifen) 1. остри, точи
2. се лизга, се врти наместо (на пр., тркало во снег, во кал и сл.).

Macedonian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries: