акварелира


акварелира
(итал aquerellare) слика со водени бои

Macedonian dictionary. 2013.