флипер


флипер
(анг. flipper) вид електричен билјард (топчињата се удираат со удирач со кој се управува рачно).

Macedonian dictionary. 2013.