фахман


фахман
(гер. Fachman) стручњак во некоја гранка, вештак во некоја сложена работа.

Macedonian dictionary. 2013.