суперлативен


суперлативен
(лат. superlativus) 1. што се однесува на суперлатив
2. фиг. краен, претеран, извонреден, најдобар, ненадминат.

Macedonian dictionary. 2013.