синдактилија


синдактилија
(грч. syn со, daktylos прст) вродена сраснатост на прстите (кај некои животни нормална, а кај човекот ненормална).

Macedonian dictionary. 2013.