сингуларитет


сингуларитет
(лат. singularitas) 1. единка, поединечност
2. дејствување на единка
3. посебност, особеност, изопаченост.

Macedonian dictionary. 2013.