санџак


санџак
(тур. sancak) 1. покраина, област што во стара Турција султаните им ја давале на своите војсководци на управување
2. управа над помала област
3. воена единица
4. знаме, бајрак.

Macedonian dictionary. 2013.