плиоцен


плиоцен
(грч. pieion повеќе, kainos нов) геол. раздобје во развојот на Земјата, горниот слој на терцијарот
фосили со најмногу нови органски видови
плиоценска формација.

Macedonian dictionary. 2013.