монофаг


монофаг
(грч. monos, phagein јаде) 1. зоол. животно што е ориентирано само на еден вид (растителна или животинска) храна
2. бот. паразитско растение што живее само на еден вид "домаќин".

Macedonian dictionary. 2013.