лингва жерал


лингва жерал
(лорг. lingua gerai) заеднички, општ јазик: 1. португалскиот литературен јазик
2. расипан португалски јазик измешан со многу индијански говорни елементи, со кој се служат Бразилците во контактите со Индијанците, особено со индијанското племе Тупи

Macedonian dictionary. 2013.