лингам


лингам
(сскр. машки полов орган) мит. во хиндуската митологија: симбол на творечката моќ, на творечката сила на Шива.

Macedonian dictionary. 2013.