конформизам


конформизам
(лат. con, forma) сообразување, приспособување, прифаќање на нечија идеологија, мислење и сл. од користољубиви или опортунистички причини.

Macedonian dictionary. 2013.