кече


кече
(тур. kece) бела капа од валана волна (кај Арнаутите) или од валани говедски влакна.

Macedonian dictionary. 2013.