индивидуализира


индивидуализира
(фр. individualiser) 1. влегува во подробности
2. разгледа/разгледува одделен случај одвоено од други случаи.

Macedonian dictionary. 2013.