ефективна стока


ефективна стока
стока што може да се достави, што се наоѓа во местото.

Macedonian dictionary. 2013.